logo Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na Studia Doktoranckie

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza dodatkową rekrutację
na Studia Doktoranckie

Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny w zakresie nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki.

Podania o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej i wymagane dokumenty należy składać od 3 września br. w dziekanacie głównym Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 września 2018 r.

Streszczenia proponowanych projektów, a także warunki i tryb rekrutacji są zamieszczone na stronie http://www.biol.uw.edu.pl w zakładce Student/Studia III stopnia/Rekrutacja

 
TEAM FNP - Adaptacja do warunków stresowych i regulacja ekspresji genów w komórkach eukariotycznych poprzez alternatywne procesy transkrypcyjne i translacyjne - Prof dr hab. Joanna Kufel

ilustracja_projekt_kufel Prof dr hab. JOANNA KUFEL z Instytutu Genetyki i Biotechnologii będzie kierowała projektem TEAM FNP. Tytuł projektu: Adaptacja do warunków stresowych i regulacja ekspresji genów w komórkach eukariotycznych poprzez alternatywne procesy transkrypcyjne i translacyjne. Procesy prowadzące do ekspresji genów, czyli transkrypcja, dojrzewanie i eksport RNA oraz translacja, są ściśle kontrolowane i podlegają modulacji, co umożliwia adaptację do różnych warunków wywołanych przez zmiany w metabolizmie komórek i wielorakie bodźce stresowe. Niektóre z tych mechanizmow zachodzą przy udziale niekodujących cząsteczek RNA, w szczególności lncRNA, których regulatorowe funkcje...

więcej…
 
Projekt DAINA: Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski – dr n. med. Tomasz Jagielski

ilustracja_projekt_jagielski Dr Tomasz Jagielski z Zakładu Mikrobiologii Stosowanej, Instytutu Mikrobiologii otrzymał finansowanie projektu pn. „Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski”.

Grant badawczy został przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach pierwszej edycji konkursu DAINA na realizację polsko-litewskich projektów badawczych.

Projekt będzie prowadzony we współpracy z Uniwersytetem...

więcej…
 
ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

zdjecie_zakonczenie_roku_2018 Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018
odbyło się 21 czerwca br. w gmachu Wydziału Biologii UW, przy ul. I. Miecznikowa 1.

Spokojnych wakacji!

 


logo HR